Spletna stran za svoje delovanje uporablja piškotke. Omogočajo nam analiziranje obiskanosti ter omogočajo povezavo z družbenimi omrežji in vam zagotavljajo boljše vsebine. Če želite koristiti vse funkcije te spletne strani, omogočite uporabo piškotkov.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

 

Podjetje TEAL d.o.o., Laško kot lastnik spletne trgovine Outletko.si je registrirano pri Okrožnem sodišču v Celju  1-3218/00 TS Celje, datum vpisa 13.12.1991, matična št.: 5557453, davčna št.: SI78570697, transakcijski račun: SI56 0510 0801 5536 094 pri ABanki ter SI56 0311 8100 0765 484 pri SKB d.d., 


Splošni pogoji poslovanja so narejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. V kolikor iz spodaj opisanih pogojev pravice potrošnika niso razumljive ali vidne, veljajo določila v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov.


1. POSLOVNI PROSTORI 


1.1. Ime in naslov podjetja: 

 • Kratko ime: TEAL d.o.o., Laško.
 • Dolgo ime: Biro TEAL d.o.o., podjetje za finančno-ekonomske, projektantske, računovodske in računalniške storitve
 • Naslov: PE Laško: Kidričeva ul. 5, 3270 Laško,  PE Celje: Smrekarjeva ul. 1, 3000 Celje


2. CENE

Vse objavljene cene so informativne.
Vse cene objavljene v cenikih in cene napisane ob naročilu so določene. Ceno se lahko spremeni le v dogovoru med kupcem in prodajalcem, v primeru večjih nakupov.

2.1. Redna in spletna cena

Redna cena je priporočena cena dobavitelja. Spletna cena je cena podjetja TEAL d.o.o.Laško in velja v trenutku oddaje naročila.

2.2. Posebni pogoji plačila

Za nekatere načine plačila veljajo še naslednji posebni pogoji:

o v primeru plačila s kreditno kartico mora biti plačnik (podatki v profilu uporabnika) ista oseba ali organizacija, ki je lastnik plačilne ali kreditne kartice,
o v primeru plačila s kreditno kartico po oddaji naročila ni možna sprememba vsebine naročila oz. končnega zneska naročila, razen v posebnih primerih, ki jih določi ponudnik.
 

2.3. Veljajo cene, ki jih kupec pred sklenitvijo posla dobi v predračunu. Morebitna odstopanja od cenika so možna s sklenitvijo “Pogodbe” med naročnikom in kupcem, kjer so pogoji natančno opredeljeni.

Vse cene so navedene v evrih. V ceno je že vračunan 22 % davek na dodano vrednost, razen v cenikih za nadaljnjo prodajo, kjer je posebej izražena cena brez davka na dodano vrednost. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

2.4. Cene veljajo za skladišče TEAL d.o.o., Laško


3. NAROČILA 

Postopek naročanja oz. zaporedje korakov, ki peljejo do sklenitve pogodbe:

3.1. Naročila sprejemamo med delovnim časom po telefonu: 03 734 00 70, pisno, po telefaksu: 03 734 33 88, na elektronski poštni naslov: info@teal.si in preko spletne trgovine.

3.2. Naročila, poslana pisno, po telefaksu, elektronski pošti in preko spletne trgovine sprejemamo tudi izven delovnega časa.

4. POSTOPEK NAKUPA V SPLETNI TRGOVINI

4.2 Vaše naročilo v spletni trgovini

Ko kupec zaključi svoj nakup, dobi na svoj elektronski naslov povzetek nakupa. Na tem koraku ima kupec v roku ene ure možnost preklicati naročilo. Kupcu so vselej dostopni podatki o statusu in vsebini naročila.

4.3. Prejeli smo vaše naročilo

Če kupec v roku ene ure naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne.  Če je dobavni rok daljši od običajnega (3 dni) lahko ponudnik pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Prav tako lahko ponudnik pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko zaradi preverjanja podatkov. 

4.4. Blago v pripravi

Kupec prejme obvestilo, ko je blago v pripravi. 

4.5. Naročilo zaključeno

Če je naročilo zaključeno do 14.30h, se blago pošlje po pošti še isti delovni dan. V kolikor kupec izbere osebni prevzem, je le ta možen vsak delovnik do 16h. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi ali pritožbe.


5. REZERVACIJE

5.1. Rezervacije se izdajajo na osnovi naročila v dogovoru s komercialistom oz. kontaktno osebo.

6. PONUDBE

6.1. Ponudbe izstavljamo na podlagi povpraševanja.

6.2. Po preteku veljavnosti ponudbe se lahko na vašo željo veljavnost podaljša, vendar se vnesejo nastale spremembe.

Veljavnost ponudbe 

Pri nakupu veljajo cene v trenutku potrditve naročila. Vse cene so izražene v evrih in vključujejo DDV. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Slike objavljene na spletni strani ali v drugih objavah so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja. 

7. NAČIN DOBAVE

7.1. Za katerokoli dobavo blaga je potrebno predhodno izvršiti plačilo na žiro račun TEAL d.o.o.,Laško,  razen, če ni s "Pogodbo" drugače določeno.

7.2. Ob prevzemu blaga izdamo dobavnico in račun za prejeto blago. S podpisom na dobavnici kupec potrdi prejem blaga. Dokument Račun velja kot dobavnica, v kolikor ga podpiše kupec. 

7.3. Dostava s strani TEAL d.o.o. Laško je možna. Stroški se zaračunavajo po vnaprejšnjem dogovoru s stranko. Pošiljanje se izvede po pošti.


7.4. Osebni prevzem je možen v skladišču TEAL d.o.o.,Laško od ponedeljka do petka, v času med 9.00 in 11.00 uro ter 14.00 in 16.00.

7.5. Blago se dobavlja zapakirano in nezavarovano na račun in riziko kupca.

7.6. Delne dobave so možne v dogovoru s kupcem.

8. NAČIN PLAČILA

8.1. Plačilo po predračunu.
8.2. Plačilo po računu.
8.3. Plačilo z odlogom.
8.4. 100% brezobrestni avans, 
ali drugače, če je tako določeno s pogodbo.

9. LASTNIŠTVO BLAGA

9.1. Vse dobavljeno blago ostane do celotnega plačila last podjetja TEAL d.o.o., Laško

10. RAČUNI

10.1. Račun se izda na podlagi dobavnice.

10.2. Cena blaga na računu velja po ceniku, ki je veljal na dan naročila blaga.

10.3. Račun prejme kupec ob prejemu blaga.

Vse dokumente, predračune, pogodbe in račune pošljemo v enem izvodu pošljemo kupcu v elektronski obliki in/ali na papirju, en izvod na papirju in/ali v računalniški obliki pa se hrani na sedežu podjetja TEAL d.o.o., Laško Dostop do dokumentov, hranjenih v podjetju  TEAL d.o.o., Laško, je možen na podlagi dogovora z direktorjem podjetja  TEAL d.o.o., Laško.

Vsi dokumenti, predračuni, pogodbe in računi so napisani v slovenskem jeziku, razen v primeru, ko kupec izrazi željo, da je dokument napisan v tujem jeziku oziroma pri mednarodnem sodelovanju.


11. GARANCIJA

Vsi izdelki imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Pri uveljavljanju garancije veljajo garancijski pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen vsakemu izdelku. Seznam pooblaščenih servisov za vaš izdelek prejmete z izdelkom. Poiščite vaš najbližji pooblaščeni servis, kjer bo celoten postopek izveden hitro in strokovno. Pravice iz naslova garancije lahko pri nas uveljavljate le za izdelke, kupljene pri nas do 26.1.2023.

Garancijo lahko uveljavljate z garancijskim listom, računom in drugimi dokumenti, ki so navedeni na računu! Imate nepotrjen garancijski list? Brez skrbi. V tem primeru skladno z zakonodajo ne potrebujete garancijskega lista, ki ga je potrdil prodajalec. Zadošča naš račun in v primeru, ko gre za garancijo, ki presega zakonsko določene pravice, tudi neizpolnjen garancijski list ali ponudbo z navedenimi garancijskimi pogoji.

Če boste izdelek poslali k nam, prosimo, da vračilu priložite kopijo računa in pravilno izpolnjen obrazec za vračilo blaga in tako zagotovite najhitrejšo izvedbo postopka.

Garancija je obveznost, s katero se podjetje zaveže, da bo kupcu brezplačno popravilo ali zamenjalo blago, vrnilo del kupnine ali celotno, kadar blago nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali ustreznem oglaševalskem sporočilu. Poseben pravilnik predpisuje, za katere tehnične izdelke mora biti izdana obvezna 1-letna garancija. Zgolj informativno navajamo, da garancija praviloma  ne velja za potrošni material, baterije, Ni-Cd, NiMH in druge akumulatorje, žarnice, programsko opremo, diskete, video in avdio kasete, varovalke, elektronske komponente in podobno. Upoštevajte, da pri zaslonih z LCD tehnologijo, vsaka "mrtva točka" ni razlog za uveljavljanje garancije.

Garancija lahko preneha veljati pri:

    napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja,
    pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka,
    pri nepravilni uporabi, malomarnem ravnanju, mehanskih poškodbah in okvarah v primeru višje sile (napetostni sunek, strela....),
    če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja,
    pri spremembah na blagu,
    pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči itd.,
    pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k blagu.
    garancija ne velja za potrošni material (baterije, kartuše, tonerji, papir, ipd…) in za podatke na nosilcih podatkov.

Garancijski list / izjavo za večino blaga, ki je v prodaji na Outletko.si dajejo uvozniki, dobavitelji oziroma proizvajalci. TEAL d.o.o. kot upravitelj in prodajalec preko Outletko.si  daje garancijske liste za blago, ki ga uvaža. Vsi navedeni izdajatelji garancije zagotavljajo naslednje minimalne pogoje:

    Garancija velja na področju Slovenije najmanj 1 leto. V tem času izdajatelj garancije jamči za lastnosti in brezhibno delovanje, ob pravilnem ravnanju z njim in po priloženih navodilih.
    Kupec garancijo uveljavlja z dobavnico ali računom, garancijskim listom ali drugimi dokumenti iz katerih je razviden datum dobave blaga ter opisom napake, katere skupaj z blagom dostavi na pooblaščeni servis.
    Če blago ne izpolnjuje specifikacij ali nima lastnosti, navedenih v garancijskem listu ali oglaševalskem sporočilu, lahko kupec najprej zahteva odpravo napak.
    Če napake niso odpravljene v skupno 30 dneh od dneva, ko izdajatelj garancije od potrošnika prejme zahtevo za odpravo napak, mora kupcu  brezplačno zamenjati blago z enakim, novim in brezhibnim blagom.
    Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. Pri določitvi podaljšanega roka se upoštevajo narava in kompleksnost blaga, narava in resnost neskladnosti ter napor, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje mora biti kupec obveščen pred potekom roka iz prejšnjega odstavka.
    Če blago ni popravljeno ali zamenjano z novim v rokih iz prejšnjih dveh odstavkov, mora biti kupcu na njegovo zahtevo vrnjena celotna kupnina ali sorazmerno znižanje kupnine.
    Če kupec zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je kupec prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno.
    Kupcu mora biti na njegovo zahtevo vrnjena celotno kupnino tudi v primerih, če se neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga.
    Za zamenjano blago ali zamenjan bistveni del blaga z novim mora biti izdan nov garancijski list.
    Kupec ima pravico, da v kolikor je mogoče, za čas popravila blaga, za katero je bila izdana obvezna garancija, dobi brezplačno uporabo podobnega blaga. Če to ni, je kupec upravičen do povračila utrpljene škode, ker blaga ni mogel uporabljati od trenutka, ko je zahteval popravilo ali zamenjavo, do njune izvršitve.
    Izdajatelj garancijske krije tudi stroške za material, nadomestne dele, delo, prenos in prevoz izdelkov, ki nastanejo pri odpravljanju okvar oziroma nadomestitvi blaga z novim.
    Kupcu mora biti zagotavljeno plačljivo vzdrževanje, nadomestni deli in priklopni aparati za kupljeno blago še tri leta po izteku garancijskega roka.
    Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahtevke.
    Garancijska izjava ne sme omejevati drugih zakonskih določb.


12. VRAČILO IZDELKOV - odstop od pogodbe

Fizične osebe (potrošniki) imajo pri pogodbah sklenjenih na daljavo po Zakonu o varstvu potrošnikov pravico, da v roku 14 dni po prejemu izdelka tega vrnejo na naš naslov ali pa na kontaktni naslov sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.  Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

V primeru, ko potrošnik odstopi od pogodbe s sporočilom na kontaktni naslov, mora prejeto blago na lastne stroške vrniti na naš naslov najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe.

Potrošniki lahko kupljene izdelke vrnejo na naš naslov brez predhodne odpovedi skupaj z izjavo o odstopu od pogodbe ali dodanim izpolnjenim obrazcem za vračilo blaga.  Samo to, da pošljete izdelek na naš naslov, ne šteje kot odstop od pogodbe. Potrebujemo tudi vašo na navedenem obrazcu za vračilo blaga jasno pisno izraženo odločitev, da odstopate od pogodbe.

V primeru odstopa od pogodbe sami odgovarjate za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga, zato priporočamo, da blaga v času do odstopa od pogodbe in vrnitve ne uporabljate neomejeno. Priporočamo:

 •     da opravite ogled in preizkus prejetega blaga le v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v klasičnih prodajalnah
 •     da izdelkov, pri katerih takoj po prejemu ugotovite, da barva, velikost ali katera izmed drugih lastnosti ni taka kot ste si predstavljali, ne odpirate v celoti ali jih sploh ne odprete, če je to mogoče.
 •     da oblačila in obutev pomerite tako, da vse etikete, značke in podobne označbe pri tem ostanejo na oblačilu/obutvi.

Odstop od pogodbe ni mogoč pri pogodbah o:

 •     blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;
 •     blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam;
 •     blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;
 •     opravljanju storitve, ki potrošnika zavezuje k plačilu, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni;
 •     dobavi zapečatenih avdio ali videoposnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat;
 •     dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij;
 •     dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat;
 •     dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;
 •     dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva;
 •     sklenjenih na javnih dražbah;
 •     pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe;
 •     o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku;
 •     dobavi digitalne vsebine, ki se ne dobavi na materialnem nosilcu podatkov, če se je izvajanje začelo in, kadar pogodba potrošnika zavezuje k plačilu, če:
 •         je potrošnik predhodno podal izrecno soglasje za začetek izvajanja v času odstopnega roka,
 •         je potrošnik privolil, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe, in
 •         je podjetje predložilo potrdilo v skladu s šestim odstavkom 132. člena ali z drugim odstavkom 133. člena tega zakona.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo.

Vrnjeno blago bomo pregledali ter vaš predlog za odstop od pogodbe obravnavali najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu blaga na naš naslov.

V primeru odstopa od pogodbe skladno z zakonodajo vam bomo kupnino vrnili v zakonskem roku. Vračilo bomo zadržali do prevzema vrnjenega blaga ali prejema dokazila, da je bilo blago poslano nazaj na naš naslov.

V primeru, ko ugotovimo zmanjšano vrednost blaga, vam bomo posredovali oceno le te. Če s posredovano oceno ne boste soglašali, lahko posredujete svoj predlog za odškodnino ali našo oceno zavrnete v celoti. Če ne bomo dosegli soglasja, oziroma če zmanjšane vrednosti blaga ne boste pripravljeni poravnati, si pridržujemo pravico, da nadomestilo za škodo uveljavimo preko sodnega postopka.

Pozor: določila tega poglavja veljajo le za potrošnike!

13. STVARNA NAPAKA / velja za izdelke, kupljene do 26.1.2023

Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančno opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda.

Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim ali
 • vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima kupec tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

Kdaj je napaka stvarna? Kadar:
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet
 • artikel nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
 • artikel nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
 • je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.
Kako se preverja primernost artikla?
Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se preverja primernost artikla?

Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te obvestiti v zakonsko določenem roku in nam hkrati omogočiti pregled artikla.

Pravico do uveljavljanja stvarne napake na artiklu natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

14, NESKLADJE BLAGA / velja za izdelke, kupljene po 26.1.2023
Če menite, da kupljeno blago v trenutku nakupa ni bilo skladno s pogodbo, predvsem a ne izključno, ne ustreza opisu, vrsti, količini ter nima funkcionalnosti in drugih lastnosti navedenih v pogodbi, nas lahko obvestite o neskladnosti najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, vendar ne kasneje kot v roku dveh let od nakupa. Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času nakupa, če se pokaže, v enem letu od dobave blaga, razen če kot prodajalec dokažemo drugače oziroma domneva o neskladnosti ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti. Po enem letu od dobave je za dokazilo neskladnosti, če z njegovimi navedbami ne soglašamo, odgovoren kupec.

Za oceno, ali gre dejansko za neskladnost blaga ali vzpostavitev skladnosti, moramo blago najprej pregledati. Zato prosimo, da izdelek vrnete na naš naslov skupaj z ustrezno izpolnjenim obrazcem za vračilo blaga, tako da bo postopek hitreje stekel. Izdelek nam v pregled, popravilo ali zamenjavo vrnite v stanju v kakršnem ste ga prejeli.

V primeru ugotovljene neskladnosti blaga lahko potrošnik, ki nas je obvestil o neskladnosti skladno z zakonom:

 •         odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska, če se   neskladnost pojavi v manj kot 30 dneh od dobave blaga;
 •         zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo
 •         zahteva sorazmerno znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe, ko ne popravimo ali zamenjamo blaga skladno z zakonom
 •         konom

15. PRITOŽBE IN SPORI

TEAL d.o.o. Laško spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. TEAL d.o.o. Laško se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost zagotavljanja učinkovitega sistema obravnavanja pritožb.

V primeru težav se kupec s podajalcem lahko poveže telefonsko na telefonsko številko 03 734 00 70 ali po elektronski pošti na info@teal.si. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@teal.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.Prodajalec je dolžan reklamacijo rešiti v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje v petnajstih (15) dneh od njenega prejema, ter kupcu posredovati odgovor. Prodajalec bo kupca po elektronski poti obveščal o bistvenih informacijah poteka reševanja reklamacije oziroma ga bo pozval, da mu posreduje dodatna pojasnila, če se za to izkaže potreba.

TEAL d.o.o. Laško se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniških sporov nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in potrebnim časom ter stroški, ki nastanejo zaradi reševanja spora, kar je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem. Zato si prizadevamo po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Naročnik blaga ali storitve na spletni strani ponudnika, ki je hkrati potrošnik, lahko v roku enega leta od vložitve prve pritožbe (podaje reklamacije) pri ponudniku blaga ali storitve na spletni strani, vezane na reklamacijo, vloži pobudo za rešitev spora pred izvajalcem izvensodnega reševanja potrošniških sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek skladno z zakonom, ki ureja izvensodno reševanje potrošniških sporov.

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) TEAL d.o.o. Laško priznava kot pristojnega izvajalca za reševanje potrošniških sporov: EVROPSKI CENTER ZA REŠEVANJE SPOROV, Ljubljana (ECDR), Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Tel: +386 8 20 56 590, e-naslov: info@ecdr.si

TEAL d.o.o. ki kot ponudnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj.

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES.


15. OSTALO

Varnost posredovanja podatkov in politika varovanja osebnih podatkov:
Podatki, ki jih kupec posreduje podjetju  TEAL d.o.o., Laško se bodo uporabljali izključno za interno uporabo in ne bodo posredovani tretji osebe ali drugemu podjetju, razen s privoljenjem kupca. Elektronski naslovi se tudi ne bodo uporabili za razpošiljanje “spama”, za prejemanje obvestil o novostih pa samo v dogovoru s kupcem.

15.1. Za poslovanje s poslovnimi partnerji in strankami veljajo izključno pogoji navedeni v "Splošnih pogojih poslovanja", razen če v "Pogodbi" ni drugače določeno. Drugačni dogovori brez pisnega dokumenta ne morejo biti veljavni.

15.2. Vsak poslovni partner oz kupec na zahtevo prejme kopijo "Splošnih pogojev poslovanja" v pisni obliki, sicer pa so pogoji objavljeni na spletni strani www.teal.si. Poslovni partner lahko vedno zahteva novo kopijo. Izgovora, da ne pozna "Splošnih pogojev poslovanja ", ne upoštevamo.

15.3. Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem "Splošnih pogojev poslovanja", bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče v Celju.

15.4. “Splošnih pogojih poslovanja” stopijo v veljavo takoj po prejemu oz. objavi na spletni strani www.teal.si 

15.5.  Oddaja odpadne električne in elektronske opreme (OEEO)

Ob nakupu nove električne in elektronske opreme (EEO) lahko brezplačno oddate odpadno električno in elektronsko odpremo (OEEO) v TEAL d.o.o.  Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO), ki jo boste prepustili, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred električne in elektronske opreme enaka dobavljeni/kupljeni, prav tako mora biti število oddanih kosov enaka številu dobavljene električne in elektronske opreme (EEO).


16. Ravnanje z Odpadno Električno in Elektronsko Opremo - OEEO

Simbol (slika spodaj) na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Tak izdelek je potrebno oddati na ustrezno zbirno mesto za predelavo električne in elektronske opreme. S pravilnim načinom odstranjevanja izdelka se  preprečuje morebitne negativne posledice in vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi se lahko pojavile v primeru nepravilnega odstranjevanja izdelka. Za podrobnejše informacije o odstranjevanju in predelavi izdelka se lahko obrnete na pristojen mestni organ za odstranjevanje odpadkov, komunalno službo ali na trgovino, v kateri ste izdelek kupili. 

Baterije (BA)

Za BA, podobno kot za OEEO velja ravnanje, ki izhaja iz Uredbe o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Uradni list RS, št. 3/10, 64/12 in 93/12).

BA nosijo simbol posebnega odpadka (slika spodaj), ki ga je potrebno odlagati zgolj na za to predvidenih mestih.

 

Podjetje TEAL d.o.o. je vključeno v sistem ravnanja z OEEO in BA v okviru družbe SLOPAK. OEEO in BA lahko oddate  v vseh zbirnih centrih vključenih v sistem SLOPAK.www.slopak.si/zbirni_centri_in_reciklaza

 

OEEO in BA, kupljeni pri TEAL., lahko uporabniki brezplačno oddajo tudi v podjetju TEAL d..o., Laško, Kidričeva ul. 5, LAŠKO ali PE Celje, Smrekarjeva ul. 1, CELJE.

 
Izjavljamo, da smo davčni zavezanci in da smo zavezani plačevanju davka na dodano vrednost po 76. členu, Zakona o davku na dodano vrednost.

Sprememba pogojev poslovanja

Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni te pogoje poslovanja, če je k temu zavezan skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi s tega področja ali oceni, da je to potrebno zaradi zagotavljanja zakonitega, varnega in kakovostnejšega poslovanja spletne trgovine.

Spremenjeni splošni pogoji veljajo od objave na spletni strani in se za posameznega kupca uporabljajo od oddaje naročila naprej.

Laško, 26.1.2023
Teodor Ortl, TEAL d.o.o., Laško - Outletko.si

Vklopi razum, zahtevaj račun!

Načini plačila in cene - Začimbe.si - Trgovina z začimbami in čiliji
Splošne pogoje si lahko tudi prenesete na vaš računalnik in stiskate,